Pl@tform  

Home Contact Inloggen Sitemap

Wie we zijn
Wat we doen
Quick scan
Nieuws
 
ICT scan
Mail scan
Website scan
Internet scan
Security scan
Intranet scan
Contingency scan
Prijzen
 
 
Objectief
Laat uw ICT situatie eens door een onafhankelijke partij bekijken! Pl@tform is geen leverancier van producten. Wij zijn onafhankelijk en leveren alleen standaard totaaloplossingen.
 
 
 

 

ICT scan

 

Wat is een ICT scan?

De analyse van uw interne automatisering geschiedt door gebruik te maken van onze ICT Quick Scan. De ICT Quick Scan is een methodiek waarbij uw organisatie doorgelicht word op ICT gebied. Per bedrijfsproces wordt een analyse uitgevoerd naar de huidige invulling van het proces. Vervolgens wordt er per proces bepaald in hoeverre automatisering of ondersteuning van het proces een positieve bijdrage kan leveren aan uw bedrijfsresultaat.

Hoe werkt het?

Om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen worden interviews gehouden met sleutelfiguren uit uw organisatie. Op basis van deze gesprekken vormt zich een beeld van de organisatie. Daarnaast worden gegevens door het bedrijf aangeleverd over bv. de aantallen telefoongesprekken (in en uitgaand), faxberichten (in en uitgaand), aantal mobiele telefoons e.a.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een rapport waarin de bedrijfsprocessen worden beschreven. Per bedrijfsproces wordt vermeld welke kansen en knelpunten zijn geconstateerd. Geprobeerd zal worden om per proces de extra opbrengsten en besparingen te kwantificeren waardoor duidelijk wordt welke toepassingen nu reeds interessant zijn en in de toekomst interessant kunnen worden. Tot slot worden in het rapport conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Hoe verder?

Na de oplevering en bespreking van het rapport zal in samenspraak met de klant worden vastgesteld welke kansen en knelpunten meer of minder belangrijk zijn. Daarnaast zal worden vastgesteld wat er aangepakt gaat worden. Dit vertaalt zich naar een Plan van aanpak. In dit plan wordt vastgelegd welke kansen en knelpunten aangepakt worden en de tijdsplanning.

Indien gewenst kunt u de uitvoering en implementatie aan ons uitbesteden. U kunt ons ook inschakelen als intermediair tussen u en ICT-leveranciers.

Redenen waarom een ICT Quick scan te laten uitvoeren:

bulletSnel resultaat
bulletGeldbedrag te overzien
bulletWeten waar je aan toe bent
bulletGebruik maken van expertise
bulletSnelle check of gekozen richting juist

Neem nu contact op voor een ICT scan.   

 

Copyright 2005 Pl@tform Automatisering. All rights reserved