Pl@tform  

Home Contact Inloggen Sitemap

Wie we zijn
Wat we doen
Quick scan
Nieuws
 
ICT scan
Mail scan
Website scan
Internet scan
Security scan
Intranet scan
Contingency scan
Prijzen
 
 
Efficient?
Hoe effectief is uw intranet. Wordt er efficienter gewerkt?
 
 
 

 

Intranet scan
 
Wat is een Intranet scan? (nog in ontwikkeling)

Veel organisaties zijn enthousiast begonnen aan het opzetten van een intranet. Vaak meer als doel op zich dan als middel. Het resultaat is dat veel intranetten niet optimaal gebruikt worden. In deze scan komt naar voren hoe u uw Intranet optimaal kunt gebruiken op een zodanige manier dat er efficiënt er gewerkt wordt.

Hoe werkt het?

In de Intranet scan houden we uw huidige intranet tegen het licht en bekijken waar mogelijke kansen binnen uw organisatie liggen om het te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn aan de ene kant de wensen van uw medewerkers en aan de andere kant de marketing- en communicatiestrategie. Intranet is immers één van de middelen om uw marketing- en communicatiedoelen te bereiken.

Wat is het resultaat?

Uit deze scan komen een een aantal aandachtspunten en/of aanbevelingen voort. Deze zullen wij u kort en bondig presenteren.

Hoe verder?

Afhankelijk wat uw wensen zijn, kunnen de aanbevelingen verder uitgewerkt worden. Ook hierbij proberen we de quick wins eerst gaan uitwerken.

De voordelen op een rijtje:

bulleteen goed inzicht in de status en verbeterpunten van uw Intranet
bulletin korte tijd
bullettegen lage kosten
bulletonafhankelijk oordeel

Neem nu contact met ons op voor een Intranet scan.

 

Copyright 2005 Pl@tform Automatisering. All rights reserved